Політика конфіденційності

1. Загальні положення

Ця Політика конфіденційності складена відповідно до вимог Закону України від 01 червня 2010 року №2297-VI «Про захист персональних даних» та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних ФОП КАМЕНСЬКА Н.М. (далі – Оператор).

Оператор ставить своєю найважливішою метою і умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини і громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.

Ця Політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі-Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайту https://ua.kamenskaya.store.

2. Основні поняття, що використовуються в політиці
Автоматизована обробка персональних даних-обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;

Блокування персональних даних-тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);

Веб-сайт-сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі Інтернет за мережевою адресою https://ua.kamenskaya.store.;

Інформаційна система персональних даних-сукупність містяться в базах даних персональних даних, і забезпечують їх обробку інформаційних технологій і технічних засобів;

Знеособлення персональних даних-дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність персональних даних конкретному користувачеві або іншому суб'єкту персональних даних;

Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), Витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;

Оператор-державний орган, муніципальний орган, юридична або фізична особа, самостійно або спільно з іншими особами організуючі і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними;

Персональні дані-будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного або визначеному Користувачеві веб-сайту https://ua.kamenskaya.store;

Користувач-будь-який відвідувач веб-сайту https://ua.kamenskaya.store;

Надання персональних даних-дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб;

Поширення персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, у тому числі оприлюднення персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;

Знищення персональних даних - будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) результаті яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

3. Оператор може обробляти наступні персональні дані Користувача
Прізвище, ім'я, по батькові;
Електронна адреса;
Номери телефонів;
Також на сайті відбувається збір і обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики (Яндекс Метрика і Гугл аналітика та інших).

Перераховані вище дані далі по тексту політики об'єднані загальним поняттям персональні дані.

4. Цілі обробки персональних даних

Мета обробки персональних даних Користувача-обговорення справи проекту, розрахунок бюджету та укладення договору на створення сайту.

Також Оператор має право направляти користувачеві повідомлення про нові продукти і послуги, спеціальні пропозиції і різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, направивши Оператору лист на адресу електронної пошти Kamenskaya.ink.ua@gmail.com з позначкою»Відмова від повідомленнях про нові продукти і послуги та спеціальні пропозиції".

Знеособлені дані користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії користувачів на сайті, поліпшення якості сайту і його змісту.

5. Правові підстави обробки персональних даних

Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки в разі їх заповнення та/або відправки користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті https://ua.kamenskaya.store. Заповнюючи відповідні форми та / або відправляючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою.

Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача в разі, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера користувача (включено збереження файлів «cookie» і використання технології JavaScript).


6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

Безпека персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства в галузі захисту персональних даних.

Оператор забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.

Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних з виконанням чинного законодавства.

У разі виявлення неточностей у персональних даних, користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом направлення Оператору повідомлення на адресу електронної пошти Оператора Kamenskaya.ink.ua@gmail.com з позначкою»Актуалізація персональних даних".

Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Оператору повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Оператора Kamenskaya.ink.ua@gmail.com з позначкою»відкликання згоди на обробку персональних даних".

7. Прикінцеві положення

Користувач може отримати будь-які роз'яснення з питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до оператора за допомогою електронної пошти Kamenskaya.ink.ua@gmail.com.

В даному документі будуть відображені будь-які зміни Політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.

Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою https://ua.kamenskaya.store/policy.